Psychopathy – a specific personality disorder – diagnostic criteria and theoretical approach


Abstract

Individuals with psychopathic personality represent very complex cases due to the difficulty of the very concept that is psychopathy, as well as the problems associated with their diagnostics and social rehabilitation. Psychopathy constitutes a specific subcategory of personality disorders, a severe disorder of the structure of character and manner of behavior. Therapy of individuals exhibiting psychopathic personality traits is not an easy task. The literature on the subject is predominantly pessimistic with regard to the effectiveness of therapy in this group of patients. Psychopathy constitutes this kind of personality disorder that demonstrates very limited susceptibility to therapeutic change. The article explains the concepts associated with dissocial personality disorders in the context of the international classification of diseases and health problems. The issues regarding the diagnosis of personality disorders and the concept of psychopathy along with possible causes of its occurrence are also presented. Finally, forms of therapy applied for people with psychopathic personality traits, its effectiveness and the most important factors inhibiting the therapy process are discussed.


Keywords

personality disorders; dissocial personality disorders; psychopathy; behavior; therapy

Barnow S., 2008, Persönlichkeitsstörungen: Ursachen und Behandlung. Mit fünf Fallbeispielen, Verlag Hans Huber, Bern.
Bilikiewicz A., Landowski J., Radziwiłłowicz, P., 2008, Psychiatria. Repetytorium, PZWL, Warszawa.
Churchland P. S., 2013, Moralność mózgu. Co neuronauka mówi o moralności, Copernicus Center Press, Kraków.
Cleckley Dr., Hervey M., 2016, Mask of Sanity: An Attempt to Clarify Some Issues About the So-Called Psychopathic Personality, Hauraki Publishing.
Cooke D.J., Forth A.E., Hare R.D., 1998, Psychopathy: Theory, research, and implications for society, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
Cooke D.J., Michie C., 2001, Refining the construct of psychopathy: Towards a hierarchical model, „Psychological Assessment”, 9.
Cooke D.J., Michie C., Hart S.D., 2006, Facets of Clinical Psychopathy. Toward Clearer Measurement, [w:] Handbook of psychopathy, (red.) C.J. Patrick, New York: The Guilford Press.
Cozolino L. J., 2004, Neuronauka w psychoterapii, Zysk i S-ka, Poznań.
Czapów Cz., Jedlewski S., 1979, Pedagogika resocjalizacyjna, PWN, Warszawa.
Dutton K., 2013, Psychopathen. Was man von Heiligen, Anwälten und Serienmördern lernen kann, Deutscher Taschenbuchverlag, München.
Edens J. i in., 2006, Psychopahic, not Psychopathic: Taxometric evidence fort he dimensional structure of psychopathy, „Journal of Abnormal Psychology”, 115 (1).
Fischer D., 2017, Soziale Arbeit mit Psychopathen und der Sinnhaftigkeit von Sanktionierungen und Behandlungen, University of Applied Sciences Mittweida, Mittweida.
Gałecki P, Szulc A., 2018, Psychiatria, Edra Urban & Partner, Wrocław.
Gierowski J.K., Paprzycki L., 2013, Niepoczytalność i psychiatryczne środki zabezpieczające. Zagadnienia prawno-materialne, procesowe, psychiatryczne i psychologiczne, C.H. Beck, Warszawa.
Hare R.D., 2006, Psychopaci są wśród nas, Wydawnictwo Znak, Kraków.
Hare R.D., 1999, Psychopathy as a risk factor for violence, „Psychiatric Quarterly” 3.
Hare R.D., Neumann C.S., 2006, The PCL-R assessment of psychopathy. Development, structural properties and new directions, [w:] Handbook of psychopathy, (red.) C.J. Patrick, New York: The Guilford Press
Heltzman J., Łoza B., Kosmowski W., 2011, Klasyfikacja zaburzeń psychicznych – koncepcyjne założenia ICD-11, „Psychiatria Polska”, nr 6.
Johnstone L., Cooke D.J., 2004, Psychopathic-like traits in childhood: conceptual and measurement concerns, „Behavioral Sciences and the Law”, 22.
Kaczmarek B. L. J., 2009, Mózg aspołeczny, [w:] Neuropsychologiczne uwarunkowania kontroli zachowania u dorosłych przestępców, UMCS, Lublin.
Międzynarodowa Klasyfikacja, 2017, Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, Rewizja dziesiąta, t. 1, Warszawa.
Nowakowski K., 2016, Ograniczenia i możliwości w psychoterapii osób o psychopatycznej strukturze osobowości, „Psychoterapia”, nr 4 (179).
Otto H.U., Thiersch H., 2015, Handbuch Soziale Arbeit. Grundlagen der Sozialarbeit und Sozialpädagogik, Ernst Reinhardt Verlag, München.
Pastwa-Wojciechowska B., 2004, Naruszanie norm prawnych w psychopatii. Analiza kryminologiczno-psychologiczna, Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Pastwa-Wojciechowska B., 2017, Psychopatyczne/antyspołeczne zaburzenia osobowości, [w:] Cierpiałkowska L., Soroko E., Zaburzenia osobowości, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
Patrick C.J., Fowles D.C., Krueger R.F., 2009, Triarchic conceptaualization of psychopathy: Developmental origins of disinhibition, boldness and meanness, „Psychopathol” 21(3).
Pospiszyl K., 2000, Psychopatia, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
Sawicki K., Ćwikowski R., Chańko A., 2015, Dylematy i wyzwania współczesnej resocjalizacji, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
Wąsowicz S., 1973, Genetycznie zdeterminowani czy też wilcze dzieci, „Palestra”, 12.

Published : 2021-09-23


Leśniak, J. (2021). Psychopathy – a specific personality disorder – diagnostic criteria and theoretical approach. Resocjalizacja Polska, (21), 117-133. https://doi.org/10.22432/pjsr.2021.21.08

Joanna Leśniak  lesniak_joanna@interia.pl
University of Rzeszów Polish Association for Persons with Intellectual Disabilities Koło in Sędziszów Małopolski  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.