Sponsors

 

MNISW

1. „Kontynuacja dwujęzycznego charakteru czasopisma oraz utrzymanie istniejących i wprowadzenie nowych technologii w celu zwiększenia widoczności i zapewnienia otwartego dostępu czasopisma w sieci Internet - zadanie finansowane w ramach umowy nr 905/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.

MNISW

2. Zadania sfinansowane w latach 2016–2017  w ramach umowy 879/1/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę:

3.. Utrzymanie anglojęzycznej wersji czasopisma,

4. Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych oraz zastosowanie techniki zabezpieczeń,

5. Digitalizacja oraz wdrożenie nowych technologii w celu zwiększenia widoczności i utrzymania otwartego dostępu do czasopisma przez sieć Internet