Aggressiveness of adolescents and negative life events in the light of comparative studies on adolescents|in correctional facilities and high schools


Abstract

The article presents an analysis of the results of research carried out among minors staying in rehabilitation facilities (the criterion group) and among high school students who comply with legal standards (the control group). The aim of the conducted research was to analyze the existing differences and relations between negative life events and the general level of aggressiveness and its aspects (physical aggression, verbal aggression, anger and hostility). The research tools applied include: The Questionnaire and the Buss-Perry Aggression Questionnaire. The research was of quantitative nature. The data analysis using the Student’s t-test and the Chi-square test showed a number of significant differences in the severity of the general level of aggressiveness and its aspects and in the occurrence of negative life events between the research groups. The analysis of correlations using the Pearson’s r coefficient between negative life events and aggressiveness (and its aspects) revealed significant relations between variables only in the group of youth from rehabilitation facilities. On the other
hand, regression analysis in the group of minors from rehabilitation facilities showed that the most important predictors determining the increase in aggressiveness (and its aspects) are the negative life events relating primarily to the school environment. Factors relating to one’s own or a relative’s illness and being a victim of domestic violence or a victim of crime
have also proved to be important


Keywords

Aggressiveness, negative life events, aggression, anger, hostility, minors, crime, social rehabilitation.

Abram K.M., Teplin L.A., Charles D.R., Longworth S.L., McClelland G.M., Dulcan M.K., 2004, Posttraumatic stress disorder and trauma in youth in juvenile detention,
„Archives of General Psychiatry”, Vol. 61, s. 403–410.
[2] Aresenault L., Tremblay R., Boulerice B., Saucier J., 2002, Obstetrical complications and violent delinquency: Testing two developmental pathways, „Child Development”, Vol. 73, s. 496–508. Borecka-Biernat D., 2006, Rodzinne uwarunkowania zadaniowej i obronnej strategii radzenia sobie młodzieży w trudnych sytuacjach społecznych, „Polskie Forum Psychologiczne”, t. 11, nr 2, s. 271–286.
[4] Borecka-Biernat D., 2011, Temperamentalne i rodzinne dyskryminanty unikowego sposobu radzenia sobie młodzieży w trudnych sytuacjach społecznych, „Chowanna”, nr 2, s. 301–319.
[5] Borecka-Biernat D., 2012, Kwestionariusz strategii radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego, „Psychologia Wychowawcza”, nr 1–2, s. 86–118 .
[6] Borecka-Biernat D., 2013, Emocjonalny wymiar agresywnej strategii radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego i jej uzależnienia od postaw wychowawczych w rodzinie, [w:] Zachowania agresywne dzieci i młodzieży. Uwarunkowania oraz możliwości ich przezwyciężenia, (red.) D. Borecka-Biernat, Wydawnictwo Difin, Warszawa, s. 299–249.
[7] Borecka-Biernat D., Kurtek P., Woźniak-Krakowian A., 2018, Radzenie sobie młodzieży w sytuacjach trudnych, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
[8] Buss A.H., Perry M., 1992, The Aggression Questionnaire, „Journal of Personality and Social Psychology”, Vol. 63, Issue 3, s. 452–459.
[9] Cohen J.A., Bukstein O., Walter H., Benson S.R., Chrisman A., Farchione T.R., Hamilton J., Keable H., Kinlan H., Schoettle U., Siegel M., Stock S., Medicus J., 2010,
Practice parameter for the assessment and treatment of children and adolescents with posttraumatic stress disorder, „Journal of the American Academy of Child and Adolescents Psychiatry”, Vol. 49, s. 414-430.
[10] Corrado R.R., Freedmon L.F., 2011, Youth at-risk of serious and life-course offending. Risk profiles, trajectories, and interventions, „International Journal of Child, Youth and Family Studies”, Vol. 2, s. 197-237.
[11] Cywińska M., 2013, Sytuacje stresowe w wyzwalaniu zachowań agresywnych dzieci (s. 183-199), [w:] Zachowania agresywne dzieci i młodzieży. Uwarunkowania oraz możliwości ich przezwyciężenia, (red.) D. Borecka-Biernat, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
[12] Dąbkowska M., 2006, Wpływ traumatycznych doświadczeń na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, „Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej”, nr 4(6), s. 161–164.
[13] Ferguson C.J, Miguel S.C, Hartley R.D., 2009, A multivariate analysis of youth violence and aggression: The influence of family, peers, depression, and media violence, „Journal of Pediatrics”, Vol. 155, Issue 6, s. 904-8.
[14] Ford J.D., Hartman J.K., Hawke J., Chapman J.C., 2008, Traumatic victimization posttraumatic stress disorder, suicidal ideation, and substance abuse risk among juvenile justice-involved youths, „Journal of Child and Adolescent Trauma”, Vol. 1, s. 75–92.
[15] Ford J.D., Chapman J., Connor D.F., Keith R., 2012, Cruise Complex Trauma and Aggression in Secure Juvenile Justice Settings, „Criminal Justice and Behavior”, Vol. 39, Issue 6, pp. 694–724.
[16] Foster E.M., Jones D.E., 2005, The high costs of aggression: Public expenditures resulting from conduct disorder, „American Journal of Public Health”, Vol. 95, s. 1767–1772.
[17] Gierowski J.K., Błaszczuk E., Korpała-Bętkowska B., Szynklarz A., Starowicz A., Lickiewicz J., 2012a, The temperamental determinants of psychopathy in perpetrators of aggressive crimes – research report, „Problems of Forensic Sciences”, Vol. 90, s. 155–163.
[18] Gierowski J.K., Grygoruk J., 2012, Psychopathy and narcissism vs. the emotional and instrumental value of aggression and auto-aggression among recidivists, „Problems of Forensic Sciences”, Vol. 89, s. 36–56.
[19] Guszkowska M., Gorący A., Rychta-Siedlecka J., 2001, Ważne zdarzenia życiowe i codzienne kłopoty jako źródło stresu w percepcji młodzieży, „Edukacja Otwarta”, nr 4, s. 155–164.
[20] Hodgins S., Kratzer L., McNeil T., 2001, Obstetric complications, parenting, and risk of criminal behavior, „Archives of General Psychiatry”, Vol. 58, s. 746–752.
[21] Ickovics J.R., Meade C.S., Kershaw T.S., Milan S., Lewis J.B., Ethier K.A., 2006, Urban teens: Trauma, posttraumatic growth, and emotional distress among female
adolescents, „Journal of Consulting and Clinical Psychology”, Vol. 74, Issue 5, s. 841–50.
[22] Jaworski R., 2000, Konflikt pokoleń w okresie adolescencji. Psychologiczne aspekty radzenia sobie ze stresem, [w:] Problemy człowiek w świecie psychologii, (red.) J. Jaworski, A. Wielgus, J. Łukjaniuk, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock, s. 27–54.
[23] Kosewski M., 1977, Agresywni przestępcy, Wiedza Powszechna, Warszawa.
[24] Krahé B., 2006, Agresja, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk.
[25] Kulesza M., 2007, Klimat szkoły a zachowania przemocowe uczniów świetle wybranych badań empirycznych, „Seminare”, nr 24, s. 261–277.
[26] Liu J., Wuerker A., 2005, Biosocial bases of violence: Implications for nursing research, „International Journal of Nursing Studies”, Vol. 42, s. 229–241.
[27] Lopez V., Emmer E., 2002, Influences of beliefs and values on male adolescents’ decision to commit violent offenses, „Psychology of Men & Masculinity”, Vol. 3, Issue 1, s. 28–40.
[28] Milewska E., 1996, Środowisko szkolne a zaburzenia zachowania u dzieci, [w:] Zanim w szkole będzie źle. Profilaktyka zagrożeń, (red.) K. Ostrowska, J. Tatarowicz, Wydawnictwo CMPP-P MEN, Warszawa.
[29] National Research Council and Institute of Medicine, 2002, Juvenile Crime, Juvenile Justice. Panel on Juvenile Crime: Prevention, Treatment and Control, [w:] Committee on Law and Justice and Board on Children, Youth and Families, (eds.) J. McCord, C. Spatz-Widon, N.A. Crowell, National Academy Press, Washington, DC, s. 13–44.
[30] Obuchowska I., 1996, Drogi dorastania. Psychologia rozwojowa okresu dorastania dla rodziców i wychowawców, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
[31] Obuchowska J., 1983, Dynamika nerwic. Psychologiczne aspekty zaburzeń nerwicowych u dzieci i młodzieży, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
[32] Ogińska-Bulik N., 2010, Doświadczenie sytuacji traumatycznych a zjawisko potraumatycznego rozwoju u młodzieży, „Psychologia Rozwojowa”, nr 15(3), s. 33–42.
[33] Ogińska-Bulik N., 2015, Strategie radzenia sobie a osobowy wzrost u nastolatków, którzy doświadczyli negatywnych wydarzeń życiowych, „Polskie Forum Psychologiczne”, t. 20, nr 2, s. 149–169.
[34] Ostrowska K., Surzykiewicz J., 2005, Zachowania agresywne w szkole. Badania porównawcze 1997–2003, CMPPP.
[35] Patterson G.R., Chamberlain P., Reid J.B., 1982, A comparative evaluation of parent training procedures, „Behaviour Therapy”, Vol. 13, s. 638–650.
[36] Polak K., 2010, Uczeń w sytuacji konfliktów szkolnych, [w:] Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym. Jak sobie radzą z nimi dzieci i młodzież?, (red.) D. Borecka-Biernat, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
[37] Poraj G., Poraj-Weder M., 2018, Agresja pomiędzy rodzeństwem – ciemna strona socjalizacji w rodzinie?, „Psychologia Wychowawcza”, Vol. 56(70), nr 14, s. 155–171.
[38] Ribner N., 2005, Terapia nastolatków, GWP, Gdańsk.
[39] Sędek G., 1995, Bezradność intelektualna w szkole, Wydawnictwo Instytutu Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
[40] Seedat S., Nyamai C., Njenga F., Vythilingum B., Stein D. J., 2004, Trauma exposure and post-traumatic stress symptoms in urban African schools: Survey in Cape Town and Nairobi, „British Journal of Psychiatry”, Vol. 184, s. 169–175.
[41] Sharma M.K., Marimuthu P., 2014, Prevalence and Psychosocial Factors of Aggression Among Youth, „Indian Journal of Psychological Medicine”, Vol. 36, Issue 1, s. 48–53.
[42] Tyszkowa M., 1977, Aktywność i działalność dzieci i młodzieży, WSiP, Warszawa.
[43] Zakireh B., Ronis S.T., Knight R.A., 2008, Individual beliefs, attitudes, and victimization histories of male juvenile sexual offenders, „Sexual Abuse: Journal of Research & Treatment”, Vol. 20, s. 323–351.

Published : 2019-04-08


Jurczyk, M., & Lalak, D. (2019). Aggressiveness of adolescents and negative life events in the light of comparative studies on adolescents|in correctional facilities and high schools. Resocjalizacja Polska, (18), 209-230. https://doi.org/10.22432/pjsr.2019.18.12

Marcin Jurczyk 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Poland
Danuta Lalak 
Uniwersytet Warszawski  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.