On the Edge of Prison Existence – Convicted “Dodgers” in the Lens of the Subcultural Look


Abstract

The article deals with the prison subculture as a side and destructive phenomenon, which has been observed in our domestic penal institutions for years. Given the background of the traditional categorization of prisoners (“elite”, “non-elite”, “victims”), the article presents the image of prisoners called “dodgers” who – as there are not many of them – exist on the edge of a subculture world, making attempts to become a part of the present and significantly modified in recent years subculture structures, which are based mainly on financial relationships.


Keywords

prison; prison subculture; “dodger” prisoners

Bałandynowicz A., 2010, Dehumanizacja kary pozbawienia wolności, [in:] Niebanalny wymiar resocjalizacji penitencjarnej, (eds.) Przybyliński S., Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, Toruń.

Braun K., 1975, Drugie życie wśród skazanych młodocianych, [in:] Negatywne przejawy podkultury więziennej – środki i sposoby przeciwdziałania. Materiały z Sympozjum […] w Popowie k. Warszawy w dniach 16–17 grudnia 1974 r., (elaboration) Braun K. et al., Warsaw.

Brejtenbach G., 2003, Cwaniak to ma git życie, „Forum Penitencjarne”, no. 12.

Ciosek M., 1996, Człowiek w obliczu izolacji więziennej, Wydawnictwo Stella Maris, Gdańsk.

Dobromilska H., Dobromilski J., 1994, Dynamika i zakres zjawiska podkultury więziennej wśród skazanych recydywistów, a warunki odbywania kary pozbawienia wolności – na przykładzie Zakładu Karnego w Sztumie, [in:] Materiały (referaty, sprawozdania) z Konferencji nt. Podkultura więzienna w Aresztach Śledczych i w Zakładach Karnych. Kalisz 17–19 października 1994 r., Kalisz.

Górski J., 1984, Podkultura więzienna a problem resocjalizacji skazanych, [in:] Problemy współczesnej penitencjarystyki w Polsce, vol. 1, (eds.) Hołyst B., Wydawnictwa Prawnicze, Warsaw.

Kalisz T., 2013, Skazani szczególnie chronieni. Uwagi na tle problemu zapewnienia bezpieczeństwa osobistego skazanych w polskich jednostkach penitencjarnych, [in:] Postępowanie z wybranymi grupami skazanych w polskim systemie penitencjarnym. Aspekty prawne, (eds.) Kwieciński A., Wolters Kluwer Polska, Warsaw.

Kornowski T., 1986, Problematyka podkultury więziennej w Zakładzie Karnym w Iławie, (unpublished internal materials of ZK Iława; typescript in the author’s archives), Iława.

Kosewski M., 1985, Ludzie w sytuacjach pokusy i upokorzenia, „Wiedza Powszechna”, Warsaw.

Loos J., 1933, Więzienia w Polsce. Cyfry i fakty, Warsaw.

Machel H., 1995, Orientacja w funkcjonowaniu podkultury więziennej a skuteczność kierowania zakładem penitencjarnym, „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, no. 9.

Machel H., 2006, Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej – casus polski. Studium penitencjarno-pedagogiczne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Moczydłowski P., 1988, „Drugie życie” w instytucji totalnej, Uniwersytet Warszawski, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Warsaw.

Moczydłowski P., 2002, Drugie życie więzienia, Wydawnictwa Prawnicze, Warsaw.

Przybyliński S., 2005, Podkultura więzienna – wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Rabinowicz L., 1933, Podstawy nauki o więziennictwie, Gebethner i Wolff, Warsaw.

Szaszkiewicz M., 1997, Tajemnice grypserki, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków.

Śliwowski J., 1975, Dyskusje, [in:] Negatywne przejawy podkultury więziennej – środki i sposoby przeciwdziałania. Materiały z Sympozjum […] w Popowie k. Warszawy w dniach 16–17 grudnia 1974 r., (elaboration) Braun K. et al., Warsaw.

Wawszczyk W., Wawrzyniak L., Różański Z., 1994, Charakterystyka i struktura grup nieformalnych w zakładach penitencjarnych i Rejonowym Areszcie Śledczym w Katowicach, [in:] Materiały (referaty, sprawozdania) z Konferencji nt. Podkultura więzienna w Aresztach Śledczych i w Zakładach Karnych, Kalisz 17–19 października 1994 r., Kalisz.

Published : 2016-12-13


Przybyliński, S. (2016). On the Edge of Prison Existence – Convicted “Dodgers” in the Lens of the Subcultural Look. Resocjalizacja Polska, (11), 39-50. https://doi.org/10.22432/pjsr.2016.11.04

Sławomir Przybyliński 
University of Warmia and Mazury in Olsztyn  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.