Socio-pedagogical activities of the Police for internal security from the perspective of the functioning of the National Safety Risk Map


Abstract

The article describes the functioning of the National Safety Risk Map – an important element of the process of public safety management by the Polish Police, indicates the functioning of this tool and discusses the results of own research on the evaluation of the Safety Risk Map by the residents of Katowice. The results were compared with national studies. The Map is one of the channels of communication between the Police and the society, called by the author “the phenomenon of communication” because of the number of people using the Map and its functionality.


Keywords

Public safety, National Safety Risk Map, Police, community policing

[1] Głodziński M., Kłys A., 2017, Wyniki sondażu, „Policja 997”, wydanie specjalne.
[2] Klonowska I., 2017, Klimat społeczny polskiej Policji: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo WIR, Warszawa–Kraków.
[3] Klonowska I., 2018, Uspołeczniające, profilaktyczne i resocjalizacyjne funkcje Policji w perspektywie współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
[4] Klonowska I., Stawnicka, 2017, Partnerstwo służb dzielnicowych ze społecznością lokalną na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego z perspektywy działań społeczno-wychowawczych, Warszawa.
[5] Klonowska I., Stawnicka J., 2020, Budowanie świadomości społecznej w zakresie odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych z perspektywy funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa – Ocena postrzegania KMZB przez użytkowników (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, w druku).
[6] Maciejczak P., 2016, Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce, „Policja 997”, nr 7.
[7] Maciejczak P., 2017, Polacy ufają Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Rozmowa z Jarosławem Zielińskim, sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, „Policja 997”, wyd. specjalne, nr 9.
[8] Minkiewicz D., 2017, Funkcje Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w kształtowaniu bezpieczeństwa społeczności lokalnej, „Kwartalnik Policyjny”, nr 3.
[9] Polończyk A., 2017, Zagrożenia bezpieczeństwa informacyjnego na przykładzie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo informacyjne w dyskursie naukowym, (red.) H. Batorowska, E. Musiał, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków.
[10] Stawnicka J., 2013, Dialogiczny wymiar bezpieczeństwa. Rzecz o polskiej Policji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
[11] Stawnicka J., Klonowska I., 2017, Rola dzielnicowego w nowoczesnej formacji policyjnej z perspektywy działań edukacyjno-wychowawczych i profilaktycznych w społecznościach lokalnych, Warszawa.
[12] Stawnicka J., Klonowska I., 2018a, Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nową formą dialogu polskiej Policji ze społecznością lokalną na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego – w aspekcie społeczno-pedagogicznym, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec.
[13] Stawnicka J., Klonowska I., 2018b, Projekt Dialog Policji ze społeczeństwem z perspektywy funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, [w:] Stawnicka J., Klonowska I., Świat nauki dla Policji – Policja dla społeczeństwa: synergiczny efekt współpracy Policji ze światem nauki – ujęcie wieloaspektowe, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec, s. 82–92.

Published : 2019-04-08


Klonowska, I., & Stawnicka, J. (2019). Socio-pedagogical activities of the Police for internal security from the perspective of the functioning of the National Safety Risk Map. Resocjalizacja Polska, (18), 109-128. https://doi.org/10.22432/pjsr.2019.18.07

Iwona Klonowska 
Uniwersytet w Białymstoku  Poland
Jadwiga Stawnicka 
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.